FOLAC:  Folkbildning - Learning for Active Citizenship...

FOLAC:s uppdrag är att främja folkhögskolornas internationella arbete och verka för att de långsiktiga villkoren för detta förbättras. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av rektorer från rörelse- och landstingsfolkhögskolor.
Vuxnas lärande avgörande för att nå utvecklingsmålen
Regeringen arbetar nu på en policy om utbildning och hälsa i utvecklings- samarbetet. Kent Johansson och Thomas Nilsson, ordföranden för folkhögskoleorganisationerna och Anne Marie Brodén riksdagsledamot för Moderata Samlingspartiet skriver om vikten av att uppmärksamma vuxnas lärande och folkbildning i policyn.Folkhögskolan och medborgarna
Det treåriga projektet "Medborgarna och EU" avslutade med en konferens för projektledarna. I en kort film berättar Lissbritt Aurvind från Ingesunds folkhögskola, Berhande Kidane från Finska mångkulturella folkhögskolan och Anette Lydén Södra Stockholm om sina erfarenheterMedborgarna i EU III

På Europadagen den 9 maj samlades 80 nyckelpersoner från 55 folkhögskolor på Kvarnby folkhögskola, Forsa folkhögskola och FOLAC i det gemensamma projektet om medborgarskapet inom EU, medborgarintitiativet och klimatfrågan - för att planera inför hösten. Mötet startade med ett websänt samtal mellan Carina Adolfsson Elgestam, ledamot i EU-nämnden i riksdagen (s) och statsekreteraren hos Birgitta Ohlsson, Oscar Wåglund Söderström med Britta Lejon som moderator. Medborgarinitiativet, vad är det? Kan vi vanliga medborgare använda det för att förändra? Eller är det bara ett nytt verktyg för dom som redan har makt och inflytande?

20110511_111021_2.jpg

20110511_110745_1.jpgMedborgarna och EU II

Om EU, jobben, klimatet, och politiken handlade det andra folkhögskolegemensamma projektet som avslutades till nyår 2010. 70 folkhögskolor medverkade.
 
20110318_103320_1.jpg

Två miljoner till Medborgarna i EU

Även under 2011 får folkbildningen 5 miljoner för att jobba med EU-frågor. Tillsammans med 61 folkhögskolor ansökte FOLAC om 2 miljoner kr för projektet Medborgarna i EU, och får lika mycket. I år kommer projektet att handla om klimatet, medborgerliga rättigheter inom EU och det nya medborgarinitiativet.
"Folkhögskolorna och framtiden: Jobben, klimatet och politken"
Birgitta-Ohlsson.jpg
Nu har  folkhögskolornas EU- informationsprojekt 2010 sparkat igång med ett webbseminarium med upp till 3000 deltagare. Dessa fick ta del av inspirerande inledningar från EU-minster Birgitta Ohlsson och Gustav Fridolin från Miljöpartiet.Medborgarna och EU II
75 folkhögskolor deltar i 2010 års upplaga av "Medborgarna och EU".  Underrubriken är "Folkhögskolorna och framtiden - jobben, klimatet och politiken". Skolorna kommer att engagera sitt lokalsamhälle i samtal och aktiviteter om dessa frågor kopplat till EU.Medborgarna och EU - rapport
Under 2009 har 84 folkhögskolor deltagit i projeket "Medborgarna och EU" och skapat engagemang kring valet till EU-parlamentet och inför klimattoppmötet i KöpenhamnMiljö och demokrati är EU: s viktigaste uppgifter
Inom projeket Medborgarna och EU har folkhögskolans deltagare diskuterat vilka frågor de tycker att EU parlamentarikerna ska driva. De frågor som lyfts fram fram allra mest är miljö, klimat och demokrati.Folkhögskolornas klimatveckor
Folkhögskolorna inom projektet Medborgarna och EU arrangerar  klimatveckor inför toppmötet i Köpenhamn. Ljungskile folkhögskola har dragit igång ett klimatupprop på Facebook och många skolor har öppet hus med debatter och föreläsningar eller ordnar utåtriktade aktioner.
klimatetocheu.jpgWebbsänd klimatdag
Projektet "Medborgarna och EU" höststartade med en webbsänd inspriationsdag om klimatet. 45 skolor och drygt 2000 deltagare och lärare deltog under dagen
20091003_183053_0.jpg
Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen förelästeKlimatdagen på Glokala folkhögskolan
Rapport från Glokala folkhögskolan om vad som hände under dagen

Sammanställning av enkät om projektet "Medborgarna och EU"
Den första delen av projektet som handlade om valet till Europaparlamentet är nu avslutad. De deltagande skolornas uppfattningar finns nu redovisade

Folkhögskolornas aktionsvecka inför EU-valet 4-8/5
EU.jpg
De 83 folkhögskolor som deltar i projektet "Medborgarna och EU" genomför en  lång rad utåtriktade aktiviteter denna vecka för att utveckla det demokratiska samtalet om EU och skapa engagemang för att delta i valet. Här är några exempel:


vaddo.jpg
Opinionsundersökning på Väddö folkhögskola
EU-informationskampanjen har sparkat igång
På uppstartsdagen 9/3 samlades drygt 100 lärare på 10 olika skolor runt om i landet för att planera hur kampanjen ska genomföras

Som inspiration fick man lyssna till webbsända föreläsningar av f.d. EU-parlamentsledamoten Veronica Palm och historikern Anders Björnsson. Det fanns också möjlighet att ställa frågor.

Se föreläsningarna
20090313_072747_0.jpg
Veronica Palm - Hur påverkar EU oss och hur kan vi påverka EU?
Anders Björnsson - Medborgarskapstanken och EU

Journalisten Ylva Nilsson presenterade det material om EU som hon producerar för kampanjen
Se materialet (det kommer att utvidgas)

Prioritera utbildning i biståndet!
Education For All (EFA) är en global kampanj för allas rätt till utbildning. 22-28 april  genomförs "Global action week" för att hävda den rätten. Det svenska EFA-nätverket, där FOLAC ingår, kräver att utbildningsfrågor prioriteras inom biståndet.EU måste satsa mer på vuxnas lärande!
Folkbildningsorganisationerna uppmanar utbildingsminister Jan Björklund och Sveriges EU-parlamentariker att ta chansen att förändra det nya utbildningsförslaget "Erasmus for all".Folkbildningen kan hjälpa Europa ur krisen!
De samlade nationella organisationerna för folkhögskolor och studieförbund uppmanar Sveriges EU-parlamentarikerna att se potentialen hos folkbildningen och vuxenutbildningen när den europeiska politiken för det livslånga lärnadet görs om.Vuxenutbildningspolitiken i Europa förändras
Britta Lejon rapporterar om viktiga förslag från Europeiska Rådet och Kommissionen och det intensiva påverkansarbete som EAEA bedriver för att hävda ett brett perspektiv på vuxenutbildning.Skrivarstugor om Grundtvig programmet
DSC02235.jpg
Grundtvigprogrammet ger många möjligheter till europeiskt samarbete för folkhögskolor. FOLAC arrangerade två skrivarstugor i samarbete med Internationella Programkontoret där ett 15-tal folkhögskolor deltog på Folkbildningsrådet eller via webbsändning. Det finns en konferens på folkbildningsnätet för fortsatt utbyte om vad man kan göra. Webbsädningen ligger kvar på pedagogiska resurser.

Folkhögskollärare deltar i utbildning om EU
EU skolambassadörer.jpg
Under hösten har fem folkhögskollärare deltagit i en utbildning om EU som arrangeras av Internationella Programkontoret. De som varit med är Susanne Fjällmark, Ljungskile folkhögskola, Carina Westberg, Mellansels folkhögskola, Mesud Djangoi, Malungs folkhögskola, Therese Persdotter Bosöns folkhögskola och Sven Gustavsson, Södra Vätterbygdens folkhögskola. I kursen ingår ett fem dagars besök i Bryssel. Du kan ta del av deras aktivitetsplaner här. Till 2012 finns det nya möjligheter att söka till utbildningen.
RIO:s ordförande till EU-parlamentet
Kent Johansson som är ordförande för RIO och för Nordiska folkhögskolan i Kungälv ersätter Lena Ek som ledamot i EU-parlamentet
Folkhögskoledeltagare överlämnar namninsamling till Miljödepartementet
klimatrattvisa.jpg

När nätverket Global Rättvisa Nu överlämnande sin namninslamling om Klimaträttvisa till statssekreterare Anders Flanking på Miljödepartementet deltog Maria Parfält och Andrea Sandgren från Sörängens folkhögskola. Samtidigt överlämnades klimatdikter som medskick till Miljöminister Lena Ek inför det studande klimattoppmötet i Durban.
Folkhögskolan och Medborgarna - konferens 2 december 2011

Hur kan vi arbeta med folkbildningens viktigaste uppdrag, demokrati och medborgarfrågorna utifrån ett lokalt, nationellt, EU och globalt perspektiv?
Hur kan vi arbeta med folkbildningen

I tre år har vi, medverkande folkhögskolor (i år 58 st) och FOLAC på olika sätt arbetat
med EU-frågor, med hjälp av extra pengar från regeringen. I samverkan har vi
skapat aktiviteter och utvecklat metoder med målen att deltagarna ska få möjligheter
att engagera sig och lära mer men också att involvera även det omkringliggande
samhället. Konferensen markerar både ett slut på projektet och tjänar samtidigt som
avstamp för ett fortsatt arbete i demokratins tjänst. Vi ägnar dagen åt att låta oss
inspireras och utbyta erfarenheter med varandra.Folkbildning och globalisering - kurs i samarbete mellan FOLAC och Linköpings universitet
FOLAC har inlett ett samarbete med Linköpings universitet för att genom kursen "Folkbildning och globalisering" stödja utvecklingen av folkhögskolornas internationella arbete.
EAEA kurs för unga ledare inom folkbildningen
bryssel.jpg
Caroline Andersson från Färnebo folkhögskola och August Nilsson från Gloakala folkhögskolan deltog i EAEA:s kurs om EU institutionerna och villkoren för vuxenutbildningen i Europa. Planer finns på att skapa ett europeiskt nätverk för unga ledare.

Folkhögskolor Utan Gränser på Bok & Biblioteksmässan
bob.jpg
Gunilla Forsman från Billströmska folkhögskolan ansvarade för vår gemensamma monter på mässans internationella torg. Tillsammans med kursdeltagare från Billströmska och lärare från andra skolor var montern bemannade under mässans alla fyra dagar och mycket välbesökt.
Seminariet "Folkhögskolan möter världen" hölls på internationella torgets stora scen. Medverkade gjorde Tomas Rydsmo, rektor på Ljungskile folkhögskola, Petra Strååt, lärare på Billströmska folkhögskolan, Linn Hallgren, deltagare Billströmska samt Lars Igeland som moderator. Förslag finns på en än större folkhögskolesatsning till nästa år.

Folkbildning på export?
Under världskonferensen om folkbildning i Malmö arrangerade FOLAC ett seminarium om folkbildninegns roll i Sveriges politik för global utveckling med FOLAC:s ordförande Britta Lejon som moderator. Se intervju.
britta lejon.jpg
Se ocksså intervju med utbildningsutskottets vice ordförande Mikael Damberg som medverkade i seminariet.

Gränslös folkbildning - rapport och seminarium i Almedalen
Folkbildningsrådet har kartlagt folkhögskolornas och studieförbundens transnationella arbete. Rapporten låg till grund för ett seminarium i Almedalen med medverkan av Henrik Nordvall, forskare, Ulf Melin, generaldirektör för Internationella Programkontoret, Carmen Blanco- Valer, lärare Färnebo folkhögskola och Åsa Ahlqvist, regionchef för Bilda.

Praktikantprogrammet inom utvecklingssamarbetet återuppstår

Genom intensivt påverkansarbete från solidaritetsorganisationer och folkhögskolor har UD fattat beslut om att ungdomspraktikantprogramet, som lades ned under 2010, ska komma tillbaka. Det är interntionella programkontoret som ska administrera det nya programmet och riktlinjer finns utfärdade för 2011.


Regeringen och SIDA går i otakt om utvecklingssamarbetet

Ska vi kunna halvera fattigdomen till 2015 måste stora satsningar göras på utbildningen. Det skriver Britta Lejon, ordförande i FOLAC, Eva\-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet m.fl.

Flash mob på Sergels torg i Stockholm
20110511_103721_0.jpg

Drygt hundra studerande och lärare från nio folkhögskolor med internationella kurser deltog i en manifestation för global rättvisa den 6 maj. Gustav Fridolin talade och en danstrupp från Bolivia dansade.  Fredagshandlande förbipasserande blev nyfikna, stannade upp en stund och fick information om folkhögskolornas verksamhet.


RIO-kongress 23-24 mars

RIO vill att FOLACs verksamhet ska fortsätta även efter 2011. Det beslutade kongressen med en överväldigande majoritet den 24 mars. FOLAC ska bli ett särskilt uppdrag under RIO med en ledningsgrupp bestående av representanter från RIO och SKL. Nu har även SKLs rektorsgrupp sägt sitt.FOLACs framtid

Under RIO-konferensen den 13-14 oktober i Nynäshamn presenterade Mats Ehn, Britta Lejon och Ingegerd Akselsson Le Douaron FOLACs verksamhet och tankar inför framtiden.
Vad vill partierna med folkhögskolan?

FOLAC har frågat riksdagspartierna om deras syn på folkhögskolans demokratiuppdrag, folkhögskolan och arbetslösheten samt folkhögskolan och politiken för global utveckling.
I den globala rättvisans tjänst
praktikant.jpg
Rapport om folkhögskolornas medverkan i Sveriges politik för global utveckling (PGU) skriven av Ingegerd Akselsson Le Douaron i samarbete med FOLAC, Diakonia, SFHL, Svenska Missionsrådet och Latinamerikagrupperna
Nätverk för folkhögskolornas internationella kurser bildat
5/5 träffades ett trettiotal skolledare och lärare på folkhögskolornas internationella linjer för att diskutera framtida samarbete
Folkbildningen, civila samhället och politiken för global utveckling
pgudebatt.jpg
Se den debatt som FOLAC arrangerade på ABF-huset 4/5 med medverkan från Kerstin Lundgren (C), Magdalena Streijffert (S), Bo Forsberg Diakonia och Åke Larsson Österlens folkhögskola
FOLAC arrangerade webbseminarium om strategier mot rasism och främlingsfientlighet

Läs artikel om seminariet och se intervju med Mats Wingborg om Sverigedemokraterna
mats.jpg


Ljungskile folkhögskola ger pris till israelisk fredsaktivist
Antigone priset för visat civilkurage delas årligen ut av Ljungskile folkhögskola.  2010 tillfaller det den israeliska fredsaktivisten Omer Goldman. Priset delas ut under folkhögskolans dag 17/4.  Läs mer
27 folkhögskolor erbjuder friplatser till utländska studenter i svenska
Genom ett samarbete med Svenska institutet tar folkhögskolorna emot studenter som läser svenska vid universitet i andra länder. Studenterna erbjuds friplats under en termin på folkhögskolan.Brev till UD om praktikantbidrag och Visbyprogrammet
FOLAC uppmärksammar i en skrivelse till UD att folkhögskolornas arbete för hållbar utveckling och internationell solidaritet påverkas mycket negativt av beslutet att fasa ut vuxenutbildnigen ur Visbyprogrammet liksom att inte ge besked om praktikantbidragens framtid. FOLAC bjuder in UD för att diskutera dessa frågor.Sommarkurser i svenska i samarbete med Svenska institutet
Sommaren 2010 arrangerar fem folkhögskolor kurser i svenska  för studenter som läser svenska vid utländska lärosäten
Lars Igeland, folkhögskollärare, bloggar från klimattoppmötet i Köpenhamn
Lars.jpg
Nu är jag på plats i Köpenhamn. Liksom tiotusentals andra miljöintresserade från hela världen. Klima Forum, alternativmötet är som en intensiv folkhögskolekurs;Praktikanter från Sörängen hos bondeorganisation i Ecuador
Kursen "Global rättvisa - lär av syd" är ett samarbete mellan Sörängens folkhögskola, Latinamerikagrupperna och den ecuadorianska organisationen FENOCIN
sorangen0.jpg
Mitt Ecuador heter praktikanternas gemensamma bloggGränslöst teaterprojekt på Wiks folkhögskola
Bim de Verdier berättar om Wiks folkhögskolas samarbete med teaternätverk i Brasilien och Burkina Faso. Det handlar om teater som konst och som verktyg för demokrati och jämlikhet.

Brasilien-6.jpg
Glokala folkhögskolan ger ut nyhetsbrev om Latinamerika
glokaladelsur.jpg
Genom ett samarbete med den spanskspråkiga tidningen Liberación ger Glokala folkhögskolan ut ett nyhetsbrev var 14:e dag.Grundtvig partnerskap tar Skurups folkhögskola till Polen
Connecting 55+ är ett projekt som ska motverka att äldre personer kommer på efterkälken vad det gäller ny teknik. Projektet har deltagare från Sverige, Polen, Finland och Turkiet. Projektledaren Marianne Halling svarar gärna på frågor från andra folkhögskolor. marianne.halling(at)fhsk.skurup.seFOLAC på scenen i svenska paviljongen under European Development Days
postcard.jpg
Presentationen kan ses här
Rundabordsamtal om viktiga utvecklingsfrågor kan också laddas ner
Hållands folkhögskola först i Sverige med Grundtvig workshop
Hur når man ut med konst? Hållands folkhögskola arangerade ett erfarenhetsutbyte med konststuderande från Italien och Frankrike under konstens vecka i Östersund.
Helena Schmidt- Bourges ansvarade för programmet och delar gärna med sig av sina erfarenheter, helenaschmidt(at)free.frRädda klimatet - med folkbildning?
Pedagogisk mobilisering inför toppmötet i Köpenhamn. Konferens 10-11/11 på Lidingö folkhögskola arrangerad av FOLAC, Föreningen Offensiv Folkbildning och Lidingö folkhögskola.Folkhögskolorna kan få fler unga i arbete
"Folkhögskolorna är ett bortglömt medel mot ungdomsarbetslösheten" skriver Britta Lejon FOLAC, Ebbe Andersson SFHL och Roger Mörtvik TCO i en debattariktel i GP 28/9.
Ungdomsarbetslösheten och folkhögskolorna
Ny rapport från TCO, SFHL och FOLAC

Ur förordet: "Ungas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden ökar när arbetslösheten ökar. För många blir utbildning vägen in till arbetsmarknaden – och bristen på utbildning i allt högre grad en belastning. Vi gav forskaren Jonas Olofsson i uppdrag att beskriva denna utveckling och beskriva hur utbildning i allmänhet och folkhögskolorna i synnerhet skulle kunna bidra till att förbättra situationen för unga".
Så tycker kandidaterna till europa- parlamentent om folkbildningens roll i EU

Resultatet av FOLAC: s enkät publiceras i tidksriften Folkhögskolan veckan innan valet
Läs mer (sid 18-23)
Sverigefinska folkhögskolan får guldmedalj av EU för språkprojekt

Det mulitlaterala projektet "English without frontiers" som koordineras av Sverigefinska folkhögskolan har fått 2009 års guldmedalj  i språk av programmet för livslångt lärande .  Projektet utveklar nya metoder för undervisning i engelska för vuxna med inlärningssvårigheter.

Hög tid att engagera sig i EU-valet!
FOLAC:s ordförande Britta Lejon utmanar de politiska partierna och visar på folkhögskolornas engagemang i denna debattartikel som publicerades i SvD 20/4 -09

FOLAC skickar enkät till EU-parlamentskandidaterna.
Inför valet 7 juni har de ledande namnen på partiernas listor fått en enkät om hur de ser på folkbildningens och folkhögskolornas roll i Europa och vilka frågor av betydelse för folkbildningen som de kommer att driva. De tillfrågas också om de skulle vilja bli "adopterade" av en folkhögskola. Resultaten kommer att puliceras i SFHL: s tidning "Folkhögskolan" veckan före valet.

BIG READ - global aktionsvecka för allas rätt att kunna läsa
big_read_small_en.jpg
Vuxentubildnings- och folkbildnings- organisationer över hela världen genomför under veckan 20-26/4 aktioner till stöd för allas rätt att kunna läsa.
Möjligheter med Grundtvig
För att lägga grunden till många och bra ansökningar från folkhögskolorna inom Grundtvig programmet bjöd FOLAC in till en inspirationsträff fredagen 18 september. Ett drygt 20-tal personer från olika folkhögskolor deltog.
Hur kan folkhögskolorna delta i EU: s Grundtvig program för vuxenutbildning?
20090129_222706_0.jpg
Vid FOLAC: s nätverksträff om rättvis handel berättade Kerstin Hagblom från internationella programkontoret om vilka möjligheter som finns inom Grundtvig. Grundtvig är den del av EU: s program för livslång lärande som riktar sig till vuxenutbildningen. Det finns delprogram som riktar sig till individer och andra som riktar sig till organisationer.
 FOLAC seminarium om rättvis handel
40 personer från drygt 30 folkhögskolor deltog i FOLAC: s seminarium om rättvis handel. Ulrika Knutsson från Åsa folkhögskola och Benton Wolgers från Röda korsets folkhögskola berättade om hur rörelsen för rättvis handel har växt fram och delgav sina erfarenheter av att arbeta med frågan inom folkhögskolan. Här kan du ta del av deras tankar.
bild-folac-samtal-nov2008 rättvis handel.jpg


I det avslutande grupparbetet kom det fram många goda förslag på hur vi kan utveckla arbetet med rättvis handel på våra skolor och hur vi kan samarbeta.
Hur kan folkhögskolorna samverka med Svenska institutet (Si) för att utveckla det internationella arbetet?

Det finns flera möjligheter för folkhögskolorna att samverka med Si Det handlar om Visbyprogrammet, internationellt utvecklingssamarbete, sommarkurser för svenskstuderande och terminsstipendier för folkhögskolestudier.20081203_162412_0.jpg


Vid samtal med personal på SI framkom att man har goda erfarenheter av samarbetet med folkhögskolor men att ansökningarna ofta inte har så hög kvalitet och därför riskerar att bortprioriteras. Ett gott råd från personalen är därför att läsa anvisningarna noga och vara tydlig med vad det är man vill göra.


Nyhetsbrev svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet ger ut ett nyhetsbrev med information om möjligheter med Socialfonden och Integrationsfonden
Nyhetsbrev
Prenumerera
Vuxenutbildning i Europa

Nyheter från den europeiska vuxenutbildningsorganisationen EAEA
EAEA news
Globala utvecklingsfrågor

Forum Syd ger ut ett månatligt nyhetsbrev om globala utvecklingsfrågor som man kan prenumerera på..
Läs mer
Last Modified: Apr 23, 2012